PDF Drukuj Email

Projekt „Akademia Liderów UTW” zakłada realizację pakietu działań edukacyjno – informacyjno - doradczych skierowanych do Uniwersytetów Trzeciego Wieku zarówno będących członkami Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW jak i nie posiadających tego statusu, ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów tj. prezesów, członków zarządów, kierowników, koordynatorów. W projekcie przewidziano w szczególności:

1/ wdrożenie standardów działania w kolejnych 10 UTW w Polsce wraz z przeprowadzeniem procedury weryfikacji ich spełniania,

2/ organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. „Akademia Liderów UTW”,

3/ opracowanie, wydanie i dystrybucję poradnika pt. „Projekt – wymyśl, napisz, zrealizuj!”

4/współorganizację Forum III Wieku 2015 – konferencji towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju

Grupę docelową przedsięwzięcia stanowią uniwersytety trzeciego wieku z terenu całej Polski.

 
free pokerfree poker


Projekt „Akademia Liderów UTW” dofinansowany jest

ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich