_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Dobro rozdane wraca wielokrotnie. Trzeci dzień Forum III Wieku 2017

fot. P. Droździk

 

W czasie trzeciego dnia Forum III Wieku, który w całości został zorganizowany na Miasteczku Galicyjskim, uczestnicy mogli wysłuchać dwóch ważnych paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich poświęcony był wolontariatowi, a dugi kulturze w kontekście osób starszych.

„Wolontariat Seniorów i dla seniorów – potrzeby, bariery, praktyka”

Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała  dr hab. Zdzisława Zacłona – prof. nadzw. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. W pierwszych słowach zwróciła uwagę na to, że człowiek może się rozwijać dzięki i poprzez swoją aktywność, a wolontariat może być jedną z form takich aktywności. Szczególnie ciekawe okazały się różnice w postrzeganiu i rozumieniu samego pojęcia wolontariatu w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Brak wychowania do starości w polskim społeczeństwie uznała za jedną z głównych przyczyn „mentalnego przerażenia” młodych ludzi. Za znaczące uznała to by pary wolontariusz i osoba korzystająca z wolontariatu były w zbliżonym wieku, dzięki czemu uniknąć można trudności w porozumiewaniu się mentalnym.

Kolejnym głosem w dyskusji był należący do dr Joanny Jachimowicz – wykładowcy PWSZ w Nowym Sączu, która z przekonaniem stwierdziła, że wolontariat to nie całkiem bezinteresowne działanie, bowiem może on przynieść korzyść oby stronom tej wyjątkowe relacji, a więc zaspokoić może różne potrzeby. Wymieniła szereg niewymiernych korzyści jakie może uzyskać wolontariusz, w tym m.in. satysfakcję, poczucie sprawstwa, akceptację, zadowolenie itp. Wolontariat według niej zawsze może przynieść zysk, lecz jest to zysk nie finansowy.

Prezes Federacji UTW Warmii i Mazur – Antoni Furtak opowiadał o sieci wolontariatu na terenie Warmii i Mazur, której centrum znajduje się w Elblągu. Jest w nim na stałe zaangażowanych około 600 wolontariuszy. Wspomniał o Związku Harcerstwa Polskiego i jego niezwykłym znaczeniu dla funkcjonowania sieci wolontariatu. Wymieniał liczne działania jakie realizują UTW bezpłatnie dla społeczności Warmii i Mazur w wieku senioralnym i nie tylko.

Krystyna Męcik – prezes UTW w Łazach przypomniała słowa prof. Zacłony o tym, że wolontariat to profilaktyka dla ciała i ducha oraz podała przepis z życia wzięty na to jak powinno się zachęcać czy promować wolontariat wśród młodych ludzi. Opowiadała również o Olimpiadzie „Trzeci Wiek na Start”, której partnerem jest Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW.

Prezes Stowarzyszenia Sursum Corda – Marcin Kałużny – wspomniał o słabości systemu ochrony zdrowia i pomocy osobom starszym w Polsce. Wolontariat jako naturalny element życia pozwala na wypełnienie luki między rzeczywistością, a ideałem, choć nie całkowitą. Zwrócił uwagę na znaczenie motywacji kierującej wolontariuszem oraz na etyczny aspekt tego typu działań. Kończąc wypowiedź wspomniał o dobrych praktykach związanych z tworzeniem systemu wolontariatu w Europie.

Wiele było również głosów z Sali dotyczących tego jak realizowany jest wolontariat w różnych miastach Polski oraz jakie potrzeby i wyzwania pojawiają się na co dzień w pracy na rzecz dobra innych ludzi.

Szczególne zwrócona została uwaga na niedocenienie roli wolontariatu rodzinnego Babć i Dziadków.

 

List odczytany przez Katarzynę Świątkiewicz z okazji X-lecia Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

W drugim panelu dyskusyjnym: „Z seniorami i dla seniorów – kultura w Małopolsce” jako pierwsza zabrała głos Ewa Piłat – pełnomocnik Rektora UJ ds. UTW. Przytoczyła ona wyniki badań z raportu pt: „Po co seniorom kultura?”, z którego wynikało, że seniorzy muszą rezygnować z przyjemności bo ich na nią nie stać. Od lat 70-tych zauważono, że osoby starsze z wyższym wykształceniem umierają szybciej. Próbując wyjaśnić dlaczego tak jest nawiązała m.in. do działań o charakterze kulturowym.

Elżbieta Achinger – Prezes Wielickiego UTW przedstawiła pomysł tzw. Paktu dla Kultury.

Z kolei Agnieszka Ziemiańska zachęcała seniorów do wzięcia udziału w Targach dla Seniora, które mają odbyć się w Krakowie na początku października br.

Wszyscy paneliści jednoznacznie uznali, że niezwykle ważne jest by koszty uczestnictwa w działaniach związanych z szeroko rozumianą kulturą powinny być mniejsze.

Pani Małgorzata Rogala z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z UMWM przytoczyła wyniki badań, które pokazują, że co 3 osoba utożsamia kulturę z życiem rodzinnym, a dla co piątej osoby starszej kultura nie jest ważna w ogóle. A 86% osób 65+ nie odwiedza muzeum w ogóle. W dalszej części wystąpienia omówiła liczebność i rodzaje instytucji kulturowych na obszarze Województwa Małopolskiego. Opowiedziała o projekcie „Małopolska Kultura Wrażliwa” realizowanym aktualnie na tym terenie. Swoją wypowiedź zakończyła stwierdzeniem, że są badania na to, że dzięki kulturze żyjemy sprawniej, zdrowiej i aktywniej.

Całość prezentacji – dostępna wkrótce