_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Wyjątkowy gość z BAGSO

Blisko rok temu w listopadzie 2016 roku Federacja UTW podpisała wraz z Małgorzatą Zwiercan - przewodniczącą Sejmowej Komisji Senioralnej, Barbarą Szafraniec - przewodniczącą Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów oraz Januszem Marszałkiem - prezesem Polskiej Unii Seniorów

POTWIERDZENIE WOLI WSPÓŁPRACY

Z BAGSO

FEDERALNĄ WSPÓLNOTĄ ROBOCZĄ ORGANIZACJI SENIORALNYCH

REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC

Gościem Specjalnym na Forum III Wieku była przedstawicielka BAGSO - Dr Renate Heinisch, członek Rady BAGSO. 

Wzięła ona udział w panelu dyskusyjnym na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju, a w trzecim dniu Forum na Miasteczku Galicyjskim opowiadała o BAGSO i jego historii oraz działalności prowadzonej na rzecz seniorów.

fot. P. Droździk

Wywiad z Panią  Dr Hainish oraz z Panem Marszałkiem (Prezesem Polskiej Unii Seniorów) przeprowadziły Słuchaczki Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wywiad dr Renate Hainish

Wywiad Janusz Marszałek

 

fot. P. Droździk