_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

10 lat minęło...

W czasie IX Forum III Wieku odbyły się uroczyste obchody X-lecia Ogólnopolskiej Federacji UTW.

W czasie I dnia Forum Prezes Wiesława Borczyk otrzymała z rąk przedstawicieli Województwa Małopolskiego, Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego gratulacje i podziękowania za 10 lat działalności na rzecz seniorów z całej Polski, a z rąk Wicemarszałka Wojciecha Kozaka - list gratulacyjny oraz medal POLONIA MINOR.

"Nikt nie ma wątpliwości, że ta srebrna gospodarka, którą Pani skumulowała tutaj to jest potencjał. (...) Dziękuję za Pani motywację" - mówił Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Marek Pławiak - starosta nowosądecki powiedział: "Zapewniam, że ta pomoc od nas będzie, jest w nas życzliwość, ciepło w stosunku do naszych przyjaciół - Seniorów".

Przedstawiciel Urzędu Miasta Nowego Sącza przemawiał jako ostatni: "Liczba seniorów będzie wzrastać, zatem ich rola także powinna wzrastać. Nowy Sącz jest liderem działań seniorskich. A z czego wynika ten fakt? Bo Samorząd Nowego Sącza jest silny potencjałem Sądeczan i ludzi tutaj działających. Pośród nich na szczególne wyróżnienie w tym zakresie zasługuje Pani Wiesława Borczyk. (...) Niech to forum zaowocuje dalszą pracą, działaniami na rzecz seniorów".

 

 

W III dniu Forum Pani Prezes otrzymała podziękowania od przedstawicieli członkowskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Pełnomocnicy Zarządu Federacji przedstawili prezentację upamiętniającą 10 lat działań Federacji na rzecz środowiska osób starszych, a przedstawiciel Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Pani Świątkiewicz odczytała list/pismo gratulacyjne od Prezesa  tej organizacji, z pomocą której Federacja powstała.

 

 

 

 

 

 

 fot. P. Droździk

Prezentacja - skrót

Prezentacja - wersja zdjęciowa

List z PAFW

List z "Ę"