____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Uniwersytety Trzeciego Wieku na Narodowym Kongresie Nauki

W środę 20 września 2017,  godz. 10.05-11.05 w sali Teatralnej Centrum Kongresowego ICE Kraków odbędzie  się panel "Upowszechnienie nauki i społeczna odpowiedzialność uczelni"

 Środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku  w tym panelu reprezentuje Maria Kanior, prezes największego (600 osób) w Małopolsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie. UTW w Tarnowie jest czlonkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń  UTW i posiada Złoty Certyfikat " Profesjonalny UTW".

 

Więcej na :


https://nkn.gov.pl/biogram/maria-kanior/

https://nkn.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/NKN-KR-Program-V4-www-1.pdf