____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Inauguracja działalności Pienińskiego UTW

Dnia 24 lutego 2018 r. w sali kina Pieniny w Szczawnicy odbyła się uroczysta inauguracja nowo powstałego Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku to propozycja dla tych seniorów, którzy chcą swojemu życiu dodać pewnej intensywności, barwy, różnorodnych emocji wynikających z udziału w interesujących zajęciach, z kontaktu z ciekawymi ludźmi, z odkrywania świata i siebie na nowo. Patronat nad PUTW sprawuje Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Nowym Targu. Uniwersytet ma charakter otwarty. Słuchaczem może być każdy mieszkaniec Szczawnicy, Krościenka n.D. i sąsiednich gmin, który ukończył 50. rok życia, bez względu na posiadane wykształcenie.

Więcej informacji na stronie http://pieninskiutw.pl