____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Jubileuszowa Olimpiada Sportowa "TRZECI WIEK NA START" w Łazach

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach zaprasza na
X Jubileuszową Międzynarodową Olimpiadę Sportową Seniorów „Trzeci Wiek na Start”,
która odbędzie się w dniach 18 – 19 maja 2018 r. w Łazach.

REJESTRACJA ORGANIZACJI I ZAWODNIKÓW BĘDZIE MOŻLIWA OD DNIA 26 MARCA 2018 R.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez rejestrację online pod adresem: www.olimpiada.lazy.pl

Szczegółowe informacje dotyczące:

- uzyskania LOGINU I HASŁA DO REJESTRACJI udzielane są telefonicznie: 32 67 19 903 lub 691 474 445 oraz 692 446 639

- REGULAMINU udzielane są telefonicznie: 691 474 403

REGULAMIN OLIMPIADY znajduje się na stronie: http://www.utwlazy.pl/kategorie/olimpiada_2018