____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Aktywność i bezpieczeństwo osób starszych - ASOS 2018

W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizuje ogólnopolski projekt pn. „Aktywność i bezpieczeństwo osób starszych w działalności edukacyjnej organizacji seniorskich”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS edycja 2018. W projekcie przewidziano kompleksowe działania edukacyjno-informacyjno-doradcze dla organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów tj. prezesów, członków zarządów, kierowników. Wsparcie dla uczestników projektu jest BEZPŁATNE. Szczegółowe informacje o projekcie będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.federacjautw.pl.