_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Wielkopolskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Forum Bezpiecznego Seniora

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na Wielkopolskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Forum Bezpiecznego Seniora, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w Zamku w Rydzynie k. Leszna, od godz.10.00.

W programie konferencji m.in.

- Informacja o stanie organizacji i funkcjonowaniu UTW w kraju i w Wielkopolsce,

- Polityka Senioralna w Wielkopolsce,

- Dobre praktyki działania Wielkopolskich UTW oraz współpracy z uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym,

- Panel dyskusyjny: Forum Bezpiecznego Seniora z udziałem przedstawicieli: Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Rzecznika Praw Pasażera Kolei - Urząd Transportu Kolejowego, KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. oraz ekspertów Ogólnopolskiej Federacji UTW,

- Aspekty formalno-prawne w działalności UTW,

- Prezentacja koncepcji warsztatów psychologicznych dla UTW.