____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy OFSUTW a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW zawarła z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego porozumienie o współpracy obejmujące działalność na rzecz edukacji, aktywizacji, informacji i bezpieczeństwa osób starszych w transporcie kolejowym.

Treść porozumienia

Informacje na temat roli i kompetencji Urzędu Transportu Kolejowego znajdują się TUTAJ

Informacje na temat Rzecznika Praw Pasażerów znajdują się TUTAJ

.