Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów

W dniach 9-11 maja br. odbyły się dwie edycje 3-dniowych, bezpłatnych warsztatów pn. Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów, zorganizowanych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w ramach projektu dofinansowanego ze środków Rządowego Programu ASOS.

W zajęciach uczestniczyli liderzy pozarządowych organizacji seniorskich z województwa śląskiego (Rudzki UTW w Rudzie Śląskiej, Zawierciański UTW, UTW w Świętochłowicach), wielkopolskiego (UTW w Sierakowie, UTW w Tarnowie Podgórnym), świętokrzyskiego (UTW Ponad Czasem w Kielcach, UTW w Opatowie), opolskiego (UTW im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie) oraz małopolskiego ("Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie", Podhalański UTW w Zakopanem, UTW w Nowym Targu).

Podczas warsztatów omawiane były zagadnienia dotyczące formalnoprawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych (RODO), obowiązków NGO związanych z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz budowania cyklicznego, kompleksowego programu edukacyjno-aktywizującego dedykowanego seniorom, a także pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej.