Ulgi na przejazdy kolejowe dla seniorów

Dnia 22 października br. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW otrzymała od Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, pismo dotyczące obowiązujących ulg przysługujących seniorom na przejazdy kolejowe wraz z zestawieniami ulg ustawowych oraz ulg handlowych w pociągach osobowych i dalekobieżnych. Przesłane pismo nawiązuje do postanowień Porozumienia zawartego w kwietniu 2018 r. pomiędzy Prezesem UTK a Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW.

Treść pisma Prezesa UTK oraz wykazy ulg do pobrania poniżej.

 Pismo Prezesa UTK Ignacego Góry

Wykaz ulg ustawowych w pociągach osobowych i dalekobieżnych

Wykaz ulg handlowych w pociągach osobowych i dalekobieżnych