____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

FIO 2019

Została ogłoszona kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Uprawione podmioty, w tym organizację pozarządowe, mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

 Aktywne społeczeństwo

 Aktywni obywatele

 Silne organizacje pozarządowe

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. zł do 300 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 150 tys. zł.Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Oferty można składać w terminie do 21 stycznia 2019 r. do godziny 16:15 wyłącznie przez Generator [https://generator.niw.gov.pl/].

W dniu 4 stycznia 2019 o godz. 10.30 odbędzie się spotkanie informacyjne FIO edycja 2019 - w formie webinarium.

Więcej informacji o konkursie FIO 2019 TUTAJ.
Szczegóły dotyczące spotkania informacyjnego TUTAJ.