___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Zintegrowana Strategia Umiejętności - warsztaty diagnostyczne

W dniach 5-6 lutego br., przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW brali udział w warsztatach diagnostycznych na temat Zintegrowanej Strategii Umiejętności. Strategia na rzecz umiejętności ma zapewnić krajom i gospodarkom strategiczne podejście do budowania, utrzymywania i wykorzystywania swojego kapitału ludzkiego w celu zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz promowania włączenia społecznego i uczestnictwa.

Celem warsztatów była m.in. dyskusja na temat wyzwań i szans w następujących obszarach:

- wspieranie większego uczestnictwa dorosłych w uczeniu się we wszystkich formach, 
- zmniejszanie niedopasowania umiejętności na rynku pracy, 
- wzmacnianie wykorzystania umiejętności na rynku pracy i w miejscu pracy oraz 
- wzmacnianie koordynacji i struktur zarządzania umiejętnościami.

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób, w tym przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Komisji Europejskiej, Instytutu Badań Edukacyjnych, zaangażowanych resortów, publicznych służb zatrudnienia, partnerów społecznych.

Podczas konferencji pracowano nad rekomendacjami dla Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

Więcej informacji TUTAJ