_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Śląskie Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w partnerstwie z Politechniką Śląską organizuje Śląskie Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku, które odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18B, Aula E, w dniu 19 marca 2019 roku w godz. od 10.00 do 15.00.

Regionalna konferencja będzie dotyczyła rozwoju kompetencji i umiejętności osób starszych w zakresie aktywności obywatelskiej i korzystania z nowoczesnych technologii, a udział w niej wezmą liderzy Uniwersytetów III Wieku z terenu województwa śląskiego, słuchacze Politechniki III Wieku oraz kadra naukowa i członkowie Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

 

Partner Forum Politechnika Śląska

 

 

Patronat Honorowy nad Forum objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałek Województwa Śląskiego. 

Patronat medialny: Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach TVP 3 Katowice, Głos Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ogólnopolski Biuletyn UTW.