_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Inauguracja I Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Gdańsk 7 październik 2019

Podczas I Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku z udziałem Agnieszki Kapały-Sokalskiej - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Wicemarszałka Ryszarda Świlskiego, wykład inauguracyjny "Standardy działania UTW w Polsce" zaprezentowała Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Pani Borczyk przedstawiła także informację na temat Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce - na podstawie badania GUS.

 

W ramach konferencji Sławomir Lucewicz – Zastępca Dyrektora ds. Promocji Urzędu Marszałkowskiego przedstawił "Pomorskie lekcje samorządności", a Daniel Jachimowicz, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW zaprezentował i zachęcił do udziału w "Polskim Forum Seniorów" - porozumieniu organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i dla seniorów, w zakresie formułowania i wyrażania opinii w sprawach ważnych dla środowiska osób starszych zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym.

 

Więcej informacji o tym wydarzeniu TUTAJ.