_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert Rządowego Programu ASOS 2017

Ponad 1,6 tys. ofert zgłosiły organizacje pozarządowe ubiegające się o środki w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych edycja 2017 (ASOS). Z tej puli wybrano 362 projekty do dofinansowania.

Organizacje mogły uzyskać dofinansowanie w ramach jednego z czterech priorytetów: edukacja osób starszych (priorytet I), aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową (priorytet II), partycypacja społeczna (priorytet III) oraz usługi społeczne dla osób starszych (priorytet IV).

Każda oferta została oceniona przez dwóch niezależnych ekspertów. Na podstawie ich ocen Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło listę rankingową.

Komisja konkursowa rekomendowała do dofinansowania:

- 77 ofert z priorytetu I na łączną kwotę niemal 7,5 mln zł: 
- 116 ofert z priorytetu II na sumę 12 mln zł: 
- 70 ofert z priorytetu III na sumę prawie 7 mln zł: 
- 99 ofert z priorytetu IV na kwotę niemal 12 mln zł: 

Łączna suma dofinansowania wyniesie 37 999 992,78 zł, a pomoc obejmie 362 projekty.

Na realizację programu z budżetu państwa zaplanowano 280 mln zł w latach 2014-2020. Na program w 2017 r. zarezerwowano przed rozstrzygnięciem konkursu 40 mln zł.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie

:http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,8660,prawie-40-mln-zl-dla-aktywnych-seniorow.html