_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Stowarzyszenie Gnieźnieński UTW członkiem zwyczajnym OFS UTWZarząd  Ogólnopolskiej Federacji  Stowarzyszeń UTW w dniu 23 marca br. na swoim posiedzeniu w Krakowie podjął uchwalę o przyjęciu Stowarzyszenia Gnieźnieński UTW w poczet członków zwyczajnych, na wniosek UTW.

Przedstawicielem UTW  w Federacji UTW jest Danuta Wiśniewska, Prezes Zarządu.

Siedziba Biura Gnieźnieńskiego UTW znajduje się w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 5-7, Bud. Kolegium Europejskiego

Strona internetowa Gnieźnieńskiego UTW: https://gutw.edupage.org/