_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

ZNAMY TERMIN FORUM III WIEKU

 

ZNAMY TERMIN FORUM III WIEKU !

IX Forum III Wieku, międzynarodowa konferencja towarzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju odbędzie się w dniach 6-9 września 2017 r.

IX Forum III Wieku mające na celu propagowanie godnego, zdrowego i aktywnego stylu życia osób starszych organizują:

  • Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu,
  • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
  • Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego,

 z wieloma partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi.

 

Program Forum III Wieku to 3-dni ważnych i ciekawych sesji plenarnych, debat, paneli dyskusyjnych, prezentacji, warsztatów obejmujących problematykę aktywizacji i edukacji osób starszych. Ramowy program wydarzenia znajdą Państwo tutaj.

 

 

Forum III Wieku jest cykliczną, międzynarodową konferencją, której celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowanie rozwiązań systemowych odnoszących się do tego zagadnienia.

 

 

Uczestnikami Forum będzie 200 liderów uniwersytetów trzeciego wieku z kraju i z zagranicy oraz organizacji senioralnych.

 

Gośćmi Forum III Wieku będą przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, świata nauki, NGO,  środowiska przedsiębiorców oraz mediów.

 

Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne i artystyczne.

 

 

Głównym Partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie.