_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Federacja UTW na konferencji w Maastricht - 29.06 - 01.07.2017

Federacja UTW:  Uczestniczymy w europejskiej konferencji " Health promoters and health literacy needs of older people"
Maastricht University, 29 june-1 july, 2017

Do udziału w  konferencji podsumowującej projekt paneuropejski "Health promoters and health literacy needs of older people", której liderem jest Collegium Medicum UJ w Krakowie została zaproszona prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesława Borczyk.
Federacja UTW jest partnerem w tym projekcie.
Program konferencji.