_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

WSPÓLNE DZIAŁANIE – SKUTECZNE PARTYCYPOWANIE

 

 

Od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW realizuje projekt pt. WSPÓLNE DZIAŁANIE – SKUTECZNE PARTYCYPOWANIE, współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021.     

                                                   

Zapraszamy na stronę poświęconą projektowi - TUTAJ.

Czytaj więcej: WSPÓLNE DZIAŁANIE – SKUTECZNE PARTYCYPOWANIE

AKADEMIA LIDERÓW SENIORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2022 r.  realizuje projekt pn. „Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Więcej informacji na stronie projektu - kliknij TUTAJ