____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

FORUM BEZPIECZNEGO SENIORA

Dnia 6 września 2019 r. w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu odbyło się FORUM BEZPIECZNEGO SENIORA.

W ramach tego wydarzenia przeprowadzona została m.in. debata, w której wzięli udział:

mł. insp. Wanda Mende, Naczelnik, Wydział Profilaktyki Społecznej,Komenda Główna Policji,

Dariusz Prządka, Radca, Wydział Prewencji, Biuro Prewencji, Komenda Główna Policji,

Paweł Florek, Przedstawiciel Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy,

Anna Chabiera, Przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,

Bartosz Ciopiński, Przedstawiciel Stowarzyszenia POLSKA-ŚWIAT.

 

Już wkrótce zamieścimy prezentacje multimedialne panelistów oraz relacje z konferencji.

 

Forum Bezpiecznego Seniora jest elementem Kampanii Społecznej realizowanej przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW "Bezpieczny Senior - Świadomy Senior".

 

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

ZAPRASZAMY NA NASZ FANPAGE

RELACJE Z FORUM III WIEKU MOŻNA ŚLEDZIĆ TAKŻE NA FACEBOOKU!!!

FANPAGE: @ForumTrzeciegoWieku, @federacjautw