____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

O starzeniu się w zdrowiu i roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku

O starzeniu się w zdrowiu i roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku mówi prof. Stanisława Golinowska z Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

 

" ....Obecne zmiany, których jesteśmy świadkami, jak chociażby zmiany w strukturze demograficznej społeczeństw, sprawiają, że samo zdrowie publiczne musi „zaadaptować” się do szybko zmieniającej się rzeczywistości. W strukturze demograficznej wzrastający udział mają osoby starsze, a przeciętne trwanie życia wydłuża się. Polskie społeczeństwo, podobnie jak inne społeczeństwa w krajach dobrobytu, starzeje się i to bardzo dynamicznie. Obecnym wyzwaniem zdrowia publicznego jest więc „starzenie się w zdrowiu” (ang. "healthy aging") – przypomina hasło WHO i Unii Europejskiej.

Jak działać skutecznie, gdy osoby starsze z natury mają gorsze zdrowie i mniejszą sprawność; narządy zmysłu gorzej funkcjonują, brakuje energii życiowej, doznają zaburzeń psychicznych (depresja) lub są wykluczani ze strefy publicznej? Podstawowym wnioskiem naszych badań na temat promocji zdrowia dla osób starszych jest eksponowanie aktywności (intelektualnej, fizycznej, społecznej, rodzinnej), podtrzymywanie pracy zawodowej i zainteresowań, utrzymywanie kontaktów rodzinnych i przyjacielskich, prowadzenie działalności społecznej, uprawianie gimnastyki i tańca oraz przestrzeganie zdrowej diety – wylicza. Co więcej, warunki dobrego starzenia się nie zależą tylko od seniorów: wpływ na jakość procesu starzenia się ma polityka społeczna i zdrowotna państwa oraz funkcjonowanie lokalnych i lokalnie usytuowanych instytucji publicznych – kontynuuje.

 

Dobrym przykładem niekorzystnej polityki zdrowotnej osób starszych było obniżenie wieku emerytalnego w Polsce. Ta decyzja stoi w sprzeczności z wiedzą na temat zdrowia (a także jest niesłuszna z punktu widzenia bilansu zasobów pracy, ale to inny problem). Wszystkie badania pokazują, że warunkiem dobrego starzenia się jest długa aktywność zawodowa, edukacyjna i inne powody „wychodzenia z domu”. Wykluczanie osób starszych z życia publicznego tylko dlatego, że osiągnęły konkretny wiek, a nie dlatego że nie mają kompetencji, to marnotrawstwo zasobów ludzkich, które w Polsce zmniejszyły się dramatycznie, a młodsze pokolenie szybko tego ubytku nie zrekompensuje – ze smutkiem konstatuje prof. Golinowska.

 

Innym sposobem na aktywizację osób starszych mogą być chociażby Uniwersytety Trzeciego Wieku, dzięki którym można utrzymać aktywność intelektualną i dalsze rozwijanie zainteresowań. Ważne jest wyjście z domu, udział w wydarzeniu kulturalnym, w szkoleniu, spotkaniu dyskusyjnym, czy tylko towarzyskim. Pozytywnie działa wolontariat osób starszych. Dowartościowuje i dodaje energii. To „wychodzenie z domu” jest  podstawą aktywności, ale też  przeciwdziała samotności. Samotność osób starszych jest współcześnie bardzo poważnym czynnikiem chorobotwórczym; „samotność zabija” – dodaje...."

 

Wywiad z Panią prof.Stanisławą Golinowską "Zdrowie własne i publiczne – najefektywniejsza inwestycja” promujący dziedzinę zdrowia publicznego znajduje się pod adresem: https://nauka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Sz8leL0jYQen/74541952/143051558.

Dr Helena Hrapkiewicz Pełnomocnikiem Prezydenta Katowic ds. Seniorów

Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa powołał Pełnomocnika ds. Seniorów miasta Katowice – Panią dr Helenę Hrapkiewicz.

Zadaniem Pełnomocnika jest koordynacja całości zadań miasta Katowice podejmowana na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym planowanie, inicjowanie i konsultowanie działań skierowanych do seniorów miasta Katowice.

 

Serdecznie gratulujemy Pani dr Helenie Hrapkiewicz, długoletniej Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim, powołania na funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Katowic ds. Seniorów.

 

W UPALNE DNI ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega, że wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci.

Osoby starsze zwykle przyjmują większe ilości leków. Podczas upałów, gdy organizm się odwadnia, stężenie leków w organizmie może się zwiększyć nawet do zagrażającego życiu. W związku z tym powinny one bardzo uważnie monitorować swoje samopoczucie, a przede wszystkim stosować się do zaleceń związanych z postępowanie podczas upałów.

Poradnik JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ dostępny TUTAJ

 

 

źródło: http://rcb.gov.pl/ 

Broszura BEZPIECZNY SENIOR

Poniżej zamieszczamy pierwszą broszurę edukacyjno-informacyjną BEZPIECZNY SENIOR!!! Publikacja wydana została w ramach Kampanii BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY SENIOR, realizowanej przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i współfinansowanej ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Egzemplarze broszury zostały rozesłane do UTW oraz gminnych rad seniorów działających na terenie całego kraju.

PLIK DO POBRANIA TUTAJ

UWAGA NA PODEJRZANE E-MAILE

Szanowni Państwo,

 

otrzymujemy niepokojące informacje, że niektóre Uniwersytety Trzeciego Wieku/ osoby odbierają e-maile podpisane przez Wiesławę Borczyk wraz z podaniem jej prywatnego adresu e-mail. W wiadomości pokazuje się informacja by kliknąć w link. 

 

PROSIMY O SPRAWDZANIE NADAWCY I ZIGNOROWANIE TEGO POLECANIA. Jest to prawdopodobnie próba oszustwa lub zainfekowania komputera!!!