REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

Powołano Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej

Premier Mateusz Morawiecki powołał Barbarę Sochę na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej. Do zadań Pełnomocnika należy m.in. przygotowanie projektu Strategii Demograficznej, której celem jest zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny; wdrażanie postanowień zawartych w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Demograficznej; opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na politykę demograficzną; promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej; inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi rodziny, w szczególności związanych z godzeniem rodzicielstwa i pracy zawodowej. Więcej informacji TUTAJ.

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/osoby">Osoby plik wektorowy utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a>

Wyniki naboru do VII edycji projektu "UTW dla społeczności"

Udostępnione zostały wyniki naboru do VII edycji projektu "UTW dla społeczności", realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę". Komisja ekspertów wybrała 10 spośród 15 zgłoszonych uniwersytetów trzeciego wieku. Zakwalifikowanym organizacjom serdecznie gratulujemy. Więcej informacji TUTAJ.

 

Akcja Identyfikacja – program edukacyjny dotyczący wirusowego zapalenia wątroby typu C

Trwa pilotażowy projekt edukacyjny z zakresu profilaktyki zdrowia pn. Akcja Identyfikacja. W jego ramach, w 10 uniwersytetach trzeciego wieku wieku [Łódź, Warszawa, Sławno, Gdańsk, Rzeszów, Szczecin, Kielce, Wrocław, Nowy Sącz, Gliwice], przeprowadzane są wykłady dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu C wraz z bezpłatnymi testami w kierunku HCV.

 

fot. archiwum UTW PŁ

 

fot. archiwum GAS

 

Projekt "Akcja Identyfikacja - program edukacyjny dotyczący wirusowego zapalania wątroby typu C" prowadzony jest we współpracy z firmą Gilead Sciences Poland.