____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

VI Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu

W dniach 25-26 lutego 2019 r. w Rabce-Zdroju odbyła się VI Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu. W zawodach wystartowało 450 kobiet i mężczyzn. Wśród ośmiu konkurencji, w których współzawodniczyli seniorzy z różnych części Polski, znalazły się: rzut do celu, biegi, kręgle curlingowe, slalom gigant, zjazd na dętkach, nordic walking, szachy i brydż. Wykaz medalistów oraz klasyfikacja końcowa dostępne są na stronie internetowej organizatora Senioriady - Stowarzyszenia Rabczański UTW.

Ruszył Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - PROO

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Priorytetu 1 a  - Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Więcej informacji, treść Programu oraz regulamin konkursu TUTAJ.

Zintegrowana Strategia Umiejętności - warsztaty diagnostyczne

W dniach 5-6 lutego br., przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW brali udział w warsztatach diagnostycznych na temat Zintegrowanej Strategii Umiejętności. Strategia na rzecz umiejętności ma zapewnić krajom i gospodarkom strategiczne podejście do budowania, utrzymywania i wykorzystywania swojego kapitału ludzkiego w celu zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz promowania włączenia społecznego i uczestnictwa.

Celem warsztatów była m.in. dyskusja na temat wyzwań i szans w następujących obszarach:

- wspieranie większego uczestnictwa dorosłych w uczeniu się we wszystkich formach, 
- zmniejszanie niedopasowania umiejętności na rynku pracy, 
- wzmacnianie wykorzystania umiejętności na rynku pracy i w miejscu pracy oraz 
- wzmacnianie koordynacji i struktur zarządzania umiejętnościami.

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób, w tym przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Komisji Europejskiej, Instytutu Badań Edukacyjnych, zaangażowanych resortów, publicznych służb zatrudnienia, partnerów społecznych.

Podczas konferencji pracowano nad rekomendacjami dla Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

Więcej informacji TUTAJ


FIO 2019

Została ogłoszona kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Uprawione podmioty, w tym organizację pozarządowe, mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

 Aktywne społeczeństwo

 Aktywni obywatele

 Silne organizacje pozarządowe

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. zł do 300 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 150 tys. zł.Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Oferty można składać w terminie do 21 stycznia 2019 r. do godziny 16:15 wyłącznie przez Generator [https://generator.niw.gov.pl/].

W dniu 4 stycznia 2019 o godz. 10.30 odbędzie się spotkanie informacyjne FIO edycja 2019 - w formie webinarium.

Więcej informacji o konkursie FIO 2019 TUTAJ.
Szczegóły dotyczące spotkania informacyjnego TUTAJ.