_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

życzą Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW oraz współpracownicy

 

Jubileuszowa Olimpiada Sportowa "TRZECI WIEK NA START" w Łazach

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach zaprasza na
X Jubileuszową Międzynarodową Olimpiadę Sportową Seniorów „Trzeci Wiek na Start”,
która odbędzie się w dniach 18 – 19 maja 2018 r. w Łazach.

REJESTRACJA ORGANIZACJI I ZAWODNIKÓW BĘDZIE MOŻLIWA OD DNIA 26 MARCA 2018 R.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez rejestrację online pod adresem: www.olimpiada.lazy.pl

Szczegółowe informacje dotyczące:

- uzyskania LOGINU I HASŁA DO REJESTRACJI udzielane są telefonicznie: 32 67 19 903 lub 691 474 445 oraz 692 446 639

- REGULAMINU udzielane są telefonicznie: 691 474 403

REGULAMIN OLIMPIADY znajduje się na stronie: http://www.utwlazy.pl/kategorie/olimpiada_2018 

Śląskie Forum UTW

Dnia 7 marca br., w Sali Sejmiku Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, odbyło się Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Komitet Organizacyjny Śląskiego Forum UTW we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW. Konferencję otworzyła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Podczas Forum debatowano o kondycji i przyszłości funkcjonowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku i szeroko rozumianej polityce senioralnej, omawiano także korzyści płynące ze stosowania nowoczesnych technologii w codziennym życiu osób starszych. Na Forum zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktykach w zakresie współpracy krajowych i śląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz aktywizacji i integracji środowiska seniorów. Przedstawiciele śląskich UTW mówili również o formach i metodach pracy UTW w zakresie edukacji i współpracy z uczelniami wyższymi.

W Śląskim Forum UTW, poza liderami regionalnych UTW, wzięli udział przedstawiciele samorządu, środowisk akademickich, biznesu, a także przedstawiciele innych organizacji senioralnych i gminnych rad seniorów.

O Śląskim Forum UTW można przeczytać także TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu MNiSW na wsparcie UTW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ramach drugiej edycji programu do MNiSW trafiło 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych. Łączna kwota dofinansowania wyniesie blisko 6 mln zł. 

Więcej informacji oraz wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie TUTAJ.

Inauguracja działalności Pienińskiego UTW

Dnia 24 lutego 2018 r. w sali kina Pieniny w Szczawnicy odbyła się uroczysta inauguracja nowo powstałego Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku to propozycja dla tych seniorów, którzy chcą swojemu życiu dodać pewnej intensywności, barwy, różnorodnych emocji wynikających z udziału w interesujących zajęciach, z kontaktu z ciekawymi ludźmi, z odkrywania świata i siebie na nowo. Patronat nad PUTW sprawuje Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Nowym Targu. Uniwersytet ma charakter otwarty. Słuchaczem może być każdy mieszkaniec Szczawnicy, Krościenka n.D. i sąsiednich gmin, który ukończył 50. rok życia, bez względu na posiadane wykształcenie.

Więcej informacji na stronie http://pieninskiutw.pl