____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

II Kongres Praw Obywatelskich

W dniach 14-15 grudnia 2018 r. w w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbędzie się II Kongres Praw Obywatelskich. Podczas tegorocznego wydarzenie przeprowadzonych zostanie 43 paneli i warsztatów, podczas których będą poruszane różne tematy z zakresu prawa i życia społecznego.Kongres organizuje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Więcej informacji TUTAJ.

KONKURS ASOS - EDYCJA 2019

Od 30 listopada br. można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Oferty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w generatorze ofert. Dokumenty należy składać do 21 grudnia, do godziny 16. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosi wyniki konkursu najpóźniej do 15 marca 2019 roku.

O dofinansowanie starać mogą się m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

•  Wysokość dotacji to maksymalnie 200 tys. złotych.

•  Podmioty, które starają się o dofinansowanie muszą dysponować co najmniej 10 proc. wkładem własnym.

W projekcie budżetu na 2019 rok na realizację programu zapisano w sumie 40 mln złotych.

Więcej informacji  TUTAJ

IV KONGRES POLITYKI SENIORALNEJ

Już 27 listopada br. (wtorek) w Warszawie odbędzie się IV Kongres Polityki Senioralnej  - Świat Na Miarę Wieku czyli Srebrna Rewolucja na Rynku Konsumenckim. Organizatorami tego wydarzenia są Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

W programie przewidziano m.in. debaty: 
Jak zmieniają się potrzeby i zachowania konsumenta 55+? Jak tworzyć i dostarczać ofertę przyjazną wiekowi?
Kiedy myślimy o sobie, że jesteśmy seniorami? Tożsamość wieku i jej obraz w wyborach konsumenckich.
Ile dziś jest wart rynek produktów i usług, których odbiorcą jest klient 55+? Ile będzie on wart za 10 lat?

Szczegółowy program Kongresu do pobrania TUTAJ.

SENIOR W RODZINIE

 
Wczoraj, 14 listopada z okazji Dnia Seniora w Senacie odbyła się konferencja pt. „SENIOR W RODZINIE”. Jej celem była dyskusja o polityce senioralnej i zaangażowaniu osób starszych w życie społeczne. Konferencję zorganizował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Minister Elżbieta Bojanowska, podsekretarz staniu w MRPiPS przedstawiła informację na temat polityki społecznej wobec osób starszych. 
 
W konferencji uczestniczyli m.in.przedstawiciele organizacji senioralnych, uniwersytetów trzeciego wieku, gminnych/miejskich rad seniorów. Marszałek Senatu otrzymał Ogólnopolska Kartę Seniora, którą wręczył mu Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko i wydawca " Głosu Seniora".
 
Retransmisja konferencji dostępna jest na stronie: