_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Aktywność i bezpieczeństwo osób starszych - ASOS 2018

W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizuje ogólnopolski projekt pn. „Aktywność i bezpieczeństwo osób starszych w działalności edukacyjnej organizacji seniorskich”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS edycja 2018. W projekcie przewidziano kompleksowe działania edukacyjno-informacyjno-doradcze dla organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów tj. prezesów, członków zarządów, kierowników. Wsparcie dla uczestników projektu jest BEZPŁATNE. Szczegółowe informacje o projekcie będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.federacjautw.pl.

 

Walne Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW  informuje, że Walne Zebranie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. (czwartek), o godzinie 15.00.
MIEJSCE: Zamek w Rydzynie (k. Leszna), Plac Zamkowy 1, 64-130 Rydzyna, (woj. wielkopolskie)

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

życzą Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW oraz współpracownicy

 

Jubileuszowa Olimpiada Sportowa "TRZECI WIEK NA START" w Łazach

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach zaprasza na
X Jubileuszową Międzynarodową Olimpiadę Sportową Seniorów „Trzeci Wiek na Start”,
która odbędzie się w dniach 18 – 19 maja 2018 r. w Łazach.

REJESTRACJA ORGANIZACJI I ZAWODNIKÓW BĘDZIE MOŻLIWA OD DNIA 26 MARCA 2018 R.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez rejestrację online pod adresem: www.olimpiada.lazy.pl

Szczegółowe informacje dotyczące:

- uzyskania LOGINU I HASŁA DO REJESTRACJI udzielane są telefonicznie: 32 67 19 903 lub 691 474 445 oraz 692 446 639

- REGULAMINU udzielane są telefonicznie: 691 474 403

REGULAMIN OLIMPIADY znajduje się na stronie: http://www.utwlazy.pl/kategorie/olimpiada_2018 

Śląskie Forum UTW

Dnia 7 marca br., w Sali Sejmiku Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, odbyło się Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Komitet Organizacyjny Śląskiego Forum UTW we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW. Konferencję otworzyła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Podczas Forum debatowano o kondycji i przyszłości funkcjonowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku i szeroko rozumianej polityce senioralnej, omawiano także korzyści płynące ze stosowania nowoczesnych technologii w codziennym życiu osób starszych. Na Forum zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktykach w zakresie współpracy krajowych i śląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz aktywizacji i integracji środowiska seniorów. Przedstawiciele śląskich UTW mówili również o formach i metodach pracy UTW w zakresie edukacji i współpracy z uczelniami wyższymi.

W Śląskim Forum UTW, poza liderami regionalnych UTW, wzięli udział przedstawiciele samorządu, środowisk akademickich, biznesu, a także przedstawiciele innych organizacji senioralnych i gminnych rad seniorów.

O Śląskim Forum UTW można przeczytać także TUTAJ