____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

KONKURS ASOS - EDYCJA 2019

Od 30 listopada br. można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Oferty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w generatorze ofert. Dokumenty należy składać do 21 grudnia, do godziny 16. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosi wyniki konkursu najpóźniej do 15 marca 2019 roku.

O dofinansowanie starać mogą się m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

•  Wysokość dotacji to maksymalnie 200 tys. złotych.

•  Podmioty, które starają się o dofinansowanie muszą dysponować co najmniej 10 proc. wkładem własnym.

W projekcie budżetu na 2019 rok na realizację programu zapisano w sumie 40 mln złotych.

Więcej informacji  TUTAJ

IV KONGRES POLITYKI SENIORALNEJ

Już 27 listopada br. (wtorek) w Warszawie odbędzie się IV Kongres Polityki Senioralnej  - Świat Na Miarę Wieku czyli Srebrna Rewolucja na Rynku Konsumenckim. Organizatorami tego wydarzenia są Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

W programie przewidziano m.in. debaty: 
Jak zmieniają się potrzeby i zachowania konsumenta 55+? Jak tworzyć i dostarczać ofertę przyjazną wiekowi?
Kiedy myślimy o sobie, że jesteśmy seniorami? Tożsamość wieku i jej obraz w wyborach konsumenckich.
Ile dziś jest wart rynek produktów i usług, których odbiorcą jest klient 55+? Ile będzie on wart za 10 lat?

Szczegółowy program Kongresu do pobrania TUTAJ.

SENIOR W RODZINIE

 
Wczoraj, 14 listopada z okazji Dnia Seniora w Senacie odbyła się konferencja pt. „SENIOR W RODZINIE”. Jej celem była dyskusja o polityce senioralnej i zaangażowaniu osób starszych w życie społeczne. Konferencję zorganizował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Minister Elżbieta Bojanowska, podsekretarz staniu w MRPiPS przedstawiła informację na temat polityki społecznej wobec osób starszych. 
 
W konferencji uczestniczyli m.in.przedstawiciele organizacji senioralnych, uniwersytetów trzeciego wieku, gminnych/miejskich rad seniorów. Marszałek Senatu otrzymał Ogólnopolska Kartę Seniora, którą wręczył mu Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko i wydawca " Głosu Seniora".
 
Retransmisja konferencji dostępna jest na stronie:
 

Ciekawa propozycja dla UTW. Wystawy, kolekcje i lekcje dla uczniów oraz seniorów – to bezpłatna oferta Rezydencji Królewskich w ramach akcji Darmowy Listopad

 
Po raz siódmy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest inicjatorem i sponsorem przedsięwzięcia. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Rezydencje Królewskie przygotowały m.in. specjalne akcje weekendowe, poświęcone odzyskanym dziełom ze swoich kolekcji.
Darmowy Listopad to jedno z najważniejszych przedsięwzięć promujących dziedzictwo narodowe, muzea i ich działalność. Celem akcji jest zwiększenie dostępności do narodowych instytucji kultury, a szczególnie wzrost uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i seniorów.
W Zamku Królewskim w Warszawie, Zamku Królewskim na Wawelu oraz w Łazienkach Królewskich będzie można bezpłatnie zwiedzić wnętrza i wystawy czasowe. 
Wystawy, kolekcje i lekcje dla uczniów – to bezpłatna oferta Rezydencji Królewskich w ramach akcji Darmowy Listopad. Po raz siódmy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest inicjatorem i sponsorem przedsięwzięcia. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Rezydencje Królewskie przygotowały m.in. specjalne akcje weekendowe, poświęcone odzyskanym dziełom ze swoich kolekcji.
 
Szczegóły dostępne tutaj:
 
„Darmowy listopad” 2018 w Łazienkach Królewskich - www.lazienki-krolewskie.pl
„Darmowy listopad” 2018 w Zamku Królewskim w Warszawie - www.zamek-krolewski.pl
„Darmowy Listopad” 2018 w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - www.wilanow-palac.pl
„Darmowy Listopad” 2018 w Zamku Królewskim na Wawelu - www.wawel.krakow.pl
 
Źródło: MiKiDN

Dzień Seniora ZUS

Dnia 26 października br. w całej Polsce odbędzie się "Dzień Seniora" - wydarzenie organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Aktywnie i bezpiecznie”. Celem akcji jest aktywizacja i popularyzacja wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych wśród osób starszych. Partnerami wydarzenia są Policja i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Patronat medialny nad "Dniem Seniora" objął Głos Seniora. 

Wydarzenia w ramach „Dnia Seniora” organizowane będą m.in. w placówkach ZUS, urzędach miast, gmin oraz lokalnych domach kultury. Przewidziano m.in.: porady emerytalne specjalistów z ZUS, porady ekspertów z instytucji partnerskich, materiały informacyjne, atrakcje kulturalne, wykłady i in.

Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny na stronie www.zus.pl/senior  

Najnowszy numer MAGAZYNU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - ZUS dla SENIORA - TUTAJ