____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złotej Księdze Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych

11 września 2018 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich wręczono dyplomy autorom nagrodzonych projektów w III edycji konkursu organizowanego wspólnie z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych dla organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i samorządów terytorialnych oraz innych instytucji realizujących programy na rzecz osób starszych. Celem  konkursu jest promowanie wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. W szczególności Adamowi Bodnarowi Rzecznikowi Praw Obywatelskich zależy na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą budowaniu społeczeństwa spójnego, przyjaznego wszystkim grupom wiekowym.

Projekt  „Legionowo aktywnie i zdrowo” to przedsięwzięcie Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (LUTW), prowadzonego od ponad 12 lat przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”. Prezesem Stowarzyszenia jest dr Roman Biskupski.

Seniorzy mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych, które mają wspomóc utrzymanie sprawności i kondycji fizycznej. Aktywność fizyczna może być kluczem do polepszenia jakości życia przez zapobieganie wielu schorzeniom i ograniczanie skutków tych schorzeń, które już wystąpiły. Głównym celem projektu było stworzenie różnorodnego zestawu zajęć dla osób w wieku 60+, tak by każdy mógł wybrać najbardziej odpowiadającą im formę aktywności.Oferta składa się z: gimnastyki rehabilitacyjnej, gimnastyki relaksacyjnej, indywidualnych zajęć ruchowych z kinezygerontoprofilaktyki dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, comiesięcznych wyjazdów na baseny termalne do Mszczonowa, nordic walking, zajęć tanecznych. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem.


Projekt Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  „Obiady czwartkowe we wtorek”. Prezesem Stowarzyszenia jest Krystyna Knop.

Projekt „Obiady czwartkowe we wtorek”  to cykl spotkań z artystami, pisarzami, malarzami, fotografami, reżyserami, dziennikarzami i naukowcami-wykładowcami, które odbywają się w restauracjach w trakcie wspólnego obiadu.Decyzja o takiej formie spotkań Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku została podjęta przede wszystkim dlatego, że w mieście brakuje sal, które mogłyby jednorazowo pomieścić więcej niż 100 osób, a Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku (GUTW) liczy ponad 180 słuchaczy. Dodatkową wartością jest umożliwienie udziału dużej liczby osób, które ponoszą tylko koszty posiłku, odbywającego się przy elegancko nakrytych wspólnych stołach.Działania Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jedynego stowarzyszenia w powiecie gryfińskim działającego na rzecz osób starszych, przeciwdziałają marginalizacji i sprzyjają integracji środowiska seniorskiego. Motywacją do organizacji spotkań była także diagnoza, sporządzona przez OPS, że w gminie Gryfino osoby w wieku powyżej 60. roku życia stanowią około 35% ludności i wiele z nich spędza czas wolny biernie – na oglądaniu programów telewizyjnych, słuchaniu radia oraz czytaniu książek.

W imieniu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW serdecznie gratulujemy wyróżnionym Uniwersytetom Trzeciego Wieku !

Więcej informacji TUTAJ

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz dostępności

Uroczyste podpisanie dokumentu w obecności wiceministra inwestycji i rozwoju Adama Hamryszczaka odbyło się w środę 12 września br. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

"Przystąpienie do partnerstwa to deklaracja prowadzenia działań w zgodzie z założeniami programu Dostępność Plus. Idee dostępności i równego traktowania dotyczą nas wszystkich. Dlatego powinniśmy połączyć wysiłki i wspólnie działać na rzecz poprawy dostępności otaczającej nas rzeczywistości" - mówił wiceminister Adam Hamryszczak.

W imieniu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku  Deklaracje Partnerstwa podpisała Wiesława Borczyk, prezes Zarządu.

Partnerstwo na rzecz dostępności jest koalicją różnych podmiotów, które świadomie prowadzą politykę na rzecz zniesienia różnego rodzaju barier.

Lista sygnatariuszy TUTAJ.

Deklaracja Partnerstwa na rzecz dostępności TUTAJ.

X FORUM III WIEKU - 5-8.09.2018 r.

W  dniach od  5 do 8  września 2018 r. w Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju odbędzie się jubileuszowe X Forum III Wieku.

W programie konferencji przewidziano m.in.:

  • Debatę Forum III Wieku „AKTYWNY SENIOR W ŻYCIU PUBLICZNYM, SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM”, 5 września, godz. 16.00, w Nowym Sączu, Aula Biblioteki PWSZ
  • Panele dyskusyjne Forum III Wieku, 6 września w Krynicy-Zdroju, na Forum Ekonomicznym:

I PANEL:  AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA OSÓB STARSZYCH. SZANSE, WYZWANIA, BARIERY,

II PANEL: „SREBRNA GOSPODARKA”. INNOWACJE DLA SENIORA – INTELIGENTNY ROZWÓJ.

  • Sesję Plenarną Forum III Wieku - Forum Bezpiecznego Seniora, 7 września, rozpoczęcie godz.9.30 w Nowym Sączu, Miasteczko Galicyjskie

Więcej informacji na: www.forumtrzeciegowieku.pl