_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Śląskie Forum UTW

Dnia 7 marca br., w Sali Sejmiku Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, odbyło się Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Komitet Organizacyjny Śląskiego Forum UTW we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW. Konferencję otworzyła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Podczas Forum debatowano o kondycji i przyszłości funkcjonowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku i szeroko rozumianej polityce senioralnej, omawiano także korzyści płynące ze stosowania nowoczesnych technologii w codziennym życiu osób starszych. Na Forum zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktykach w zakresie współpracy krajowych i śląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz aktywizacji i integracji środowiska seniorów. Przedstawiciele śląskich UTW mówili również o formach i metodach pracy UTW w zakresie edukacji i współpracy z uczelniami wyższymi.

W Śląskim Forum UTW, poza liderami regionalnych UTW, wzięli udział przedstawiciele samorządu, środowisk akademickich, biznesu, a także przedstawiciele innych organizacji senioralnych i gminnych rad seniorów.

O Śląskim Forum UTW można przeczytać także TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu MNiSW na wsparcie UTW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ramach drugiej edycji programu do MNiSW trafiło 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych. Łączna kwota dofinansowania wyniesie blisko 6 mln zł. 

Więcej informacji oraz wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie TUTAJ.

Inauguracja działalności Pienińskiego UTW

Dnia 24 lutego 2018 r. w sali kina Pieniny w Szczawnicy odbyła się uroczysta inauguracja nowo powstałego Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku to propozycja dla tych seniorów, którzy chcą swojemu życiu dodać pewnej intensywności, barwy, różnorodnych emocji wynikających z udziału w interesujących zajęciach, z kontaktu z ciekawymi ludźmi, z odkrywania świata i siebie na nowo. Patronat nad PUTW sprawuje Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Nowym Targu. Uniwersytet ma charakter otwarty. Słuchaczem może być każdy mieszkaniec Szczawnicy, Krościenka n.D. i sąsiednich gmin, który ukończył 50. rok życia, bez względu na posiadane wykształcenie.

Więcej informacji na stronie http://pieninskiutw.pl

Zimowa senioriada - Rabka Zdrój, 2018

Szanowni Państwo, Liderzy i Słuchacze UTW,


już po raz piąty pragniemy Państwa zaprosić do uczestnictwa w sportowej imprezie 

Zimowa Senioriada na Podhalu

Tego roku to wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w Rabce-Zdroju w dniach 26-27 lutego 2018 r. 

Szczegóły dotyczące uczestnictwa i zapisów w Senioriadzie znajdziecie Państwo pod adresem 

http://www.u3w.rabka-net.pl/senioriada2018.html

Zapraszamy do zapisów i zgłoszeń!

W przypadku szczegółowych pytań proszę kontaktować się bezpośrednio z Organizatorem:

Sekretariat Stowarzyszenia
Rabczański Uniwersytet
Trzeciego Wieku
34-700 Rabka- Zdrój
ul. Parkowa 5
NIP: 735 26580 21
tel.: (18) 26-82-371
http://www.u3w.rabka-net.pl/

 

Fundacja AVE i film z X festiwalu "artystycznie zakręconych seniorów"

 

Przedstawiamy Państwu jubileuszowy film z jubileuszowej, dziesiątej edycji niesamowitego festiwalu "artystycznie zakręconych seniorów" JUWENALIA III WIEKU, zorganizowanego w 2017 roku przez Fundację AVE przy wsparciu m.st. Warszawy, Teatru Palladium, Klubu Hybrydy oraz Białołęckiego Ośrodka Kultury.

 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=WPTQeOfv5TQ&t=1813s

 

Regulamin i terminy XI Juwenaliów III Wieku ogłoszone zostaną ok. 10 lutego 2018.

Edukacja dla starości, do starości, przez starość oraz edukacja w starości w "Polityce społecznej wobec osób starszych 2030"

 

Premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaprezentowali 23 stycznia 2018 r. założenia dokumentu „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność”. Jego wdrożenie jest elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Stworzenie kompleksowego Programu w zakresie polityki senioralnej pozwoli na usystematyzowanie i usprawnienie działań instytucji publicznych na rzecz osób starszych w Polsce. Rozwiązania te przyczynią się także do znacznej poprawy jakości życia osób starszych oraz jak najdłuższej samodzielności seniorów.

Program opiera się na trzech filarach – bezpieczeństwie, uczestnictwie i solidarności. Te elementy są kluczowe, ponieważ stanowią gwarancję znacznego podniesienia jakości i poziomu życia osób starszych. 

Dokument przewiduje realizację szeregu działań wobec ogółu osób starszych w ramach następujących obszarów:
1. Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie;
2. Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej i sportowej;
3. Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej;
4. Promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
5. Zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych;
6. Tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej;
7. Edukacja dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne), do starości (całe społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokolenia) oraz edukacja w starości (osoby starsze).

Więcej informacji na
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9664,polityka-spoleczna-wobec-osob-starszych-2030-bezpieczenstwo-uczestnictwo-solidarnosc-prezentacja-zalozen.html