____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Wielkopolskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Forum Bezpiecznego Seniora

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na Wielkopolskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Forum Bezpiecznego Seniora, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w Zamku w Rydzynie k. Leszna, od godz.10.00.

W programie konferencji m.in.

- Informacja o stanie organizacji i funkcjonowaniu UTW w kraju i w Wielkopolsce,

- Polityka Senioralna w Wielkopolsce,

- Dobre praktyki działania Wielkopolskich UTW oraz współpracy z uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym,

- Panel dyskusyjny: Forum Bezpiecznego Seniora z udziałem przedstawicieli: Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Rzecznika Praw Pasażera Kolei - Urząd Transportu Kolejowego, KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. oraz ekspertów Ogólnopolskiej Federacji UTW,

- Aspekty formalno-prawne w działalności UTW,

- Prezentacja koncepcji warsztatów psychologicznych dla UTW.

 

Aktywność i bezpieczeństwo osób starszych - ASOS 2018

W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizuje ogólnopolski projekt pn. „Aktywność i bezpieczeństwo osób starszych w działalności edukacyjnej organizacji seniorskich”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS edycja 2018. W projekcie przewidziano kompleksowe działania edukacyjno-informacyjno-doradcze dla organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów tj. prezesów, członków zarządów, kierowników. Wsparcie dla uczestników projektu jest BEZPŁATNE. Szczegółowe informacje o projekcie będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.federacjautw.pl.

 

Walne Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW  informuje, że Walne Zebranie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. (czwartek), o godzinie 15.00.
MIEJSCE: Zamek w Rydzynie (k. Leszna), Plac Zamkowy 1, 64-130 Rydzyna, (woj. wielkopolskie)

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

życzą Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW oraz współpracownicy