_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – rok 2019

Na stronie www.senior.gov.pl zamieszczone zostało Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2019, opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

<a href="https://pl.freepik.com/zdjecia/kawa">Kawa zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com</a>

W edycji 2019 złożono łącznie 1 346 ofert, z czego przyjęto do realizacji 309 projektów na łączną kwotę 37,9 mln zł. Zapotrzebowanie zgłaszane przez organizacje wynosiło ponad 153,5 mln zł. W ramach dofinansowanych projektów, na etapie rozstrzygnięcia konkursu, planowanymi działaniami objęto 159 474 beneficjentów ostatecznych (uczestników). Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy 309 ofert dofinansowanych w ramach Programu ASOS edycji 2019, zaobserwować można, że realizowane projekty związane były najczęściej z takimi kategoriami jak: aktywność ruchowa, aktywność kulturalna rozumiana, jako czynny i bierny udział w zajęciach kulturalnych, walka z wykluczeniem informatycznym poprzez edukację z obsługi komputerów oraz Internetu, edukację zdrowotną, psychologiczną, prawną i społeczną oraz integrację poprzez udział seniorów w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak: konferencje, bale czy bardzo popularne wyjazdy do dużych miast i w miejsca atrakcyjne turystycznie

Dokument dostępny TUTAJ.

Raport Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. Sytuacja osób starszych w Polsce – wyzwania i rekomendacje.

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych działająca przy Rzeczniku Praw Obywatelskich od 2011 r. na zakończenie VII kadencji RPO, podjęła próbę podsumowania swojej pracy w ostatnich 5 latach. Opracowała listę najważniejszych wyzwań dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce, a w rekomendacjach wskazała konieczne do podjęcia działania. Raport został przygotowany z myślą o instytucjach, organizacjach i osobach, które mają wpływ na jakość życia osób starszych w Polsce. Publikacja dostępna TUTAJ.

 

Zgłoś zadanie do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Do połowy października 2020 r. trwa nabór zadań do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W tym terminie mieszkańcy Małopolski mogą złożyć zadanie i zebrać wymagane 30 podpisów poparcia. Na najlepsze zwycięskie zadania Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w sumie 12 mln zł.

Więcej informacji TUTAJ

FORUM III WIEKU - GALERIA

W tym roku niestety nie możemy się zobaczyć podczas Forum III Wieku, organizowanym corocznie od 2009 r. na początku września, w Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju. Dla przypomnienia naszych wspólnych spotkań zamieszczamy zdjęcia z poprzednich lat. Liczmy, że kolejna edycja Forum III Wieku odbędzie się w 2021 roku.

KOMUNIKAT – FORUM III WIEKU 2020

 

W imieniu organizatorów Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju - Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego, z przykrością informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, zaplanowane na wrzesień br. XII Forum III Wieku nie odbędzie się.

Wyrażamy nadzieje, że organizacja naszych corocznych spotkań, dotyczących spraw seniorów, polityki senioralnej oraz srebrnej gospodarki, podczas których prowadzone były m.in.: debaty, panele dyskusyjne, warsztaty edukacyjne, będzie możliwa w przyszłym roku.