____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Jubileuszowa Olimpiada Sportowa "TRZECI WIEK NA START" w Łazach

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach zaprasza na
X Jubileuszową Międzynarodową Olimpiadę Sportową Seniorów „Trzeci Wiek na Start”,
która odbędzie się w dniach 18 – 19 maja 2018 r. w Łazach.

REJESTRACJA ORGANIZACJI I ZAWODNIKÓW BĘDZIE MOŻLIWA OD DNIA 26 MARCA 2018 R.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez rejestrację online pod adresem: www.olimpiada.lazy.pl

Szczegółowe informacje dotyczące:

- uzyskania LOGINU I HASŁA DO REJESTRACJI udzielane są telefonicznie: 32 67 19 903 lub 691 474 445 oraz 692 446 639

- REGULAMINU udzielane są telefonicznie: 691 474 403

REGULAMIN OLIMPIADY znajduje się na stronie: http://www.utwlazy.pl/kategorie/olimpiada_2018 

Śląskie Forum UTW

Dnia 7 marca br., w Sali Sejmiku Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, odbyło się Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Komitet Organizacyjny Śląskiego Forum UTW we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW. Konferencję otworzyła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Podczas Forum debatowano o kondycji i przyszłości funkcjonowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku i szeroko rozumianej polityce senioralnej, omawiano także korzyści płynące ze stosowania nowoczesnych technologii w codziennym życiu osób starszych. Na Forum zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktykach w zakresie współpracy krajowych i śląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz aktywizacji i integracji środowiska seniorów. Przedstawiciele śląskich UTW mówili również o formach i metodach pracy UTW w zakresie edukacji i współpracy z uczelniami wyższymi.

W Śląskim Forum UTW, poza liderami regionalnych UTW, wzięli udział przedstawiciele samorządu, środowisk akademickich, biznesu, a także przedstawiciele innych organizacji senioralnych i gminnych rad seniorów.

O Śląskim Forum UTW można przeczytać także TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu MNiSW na wsparcie UTW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ramach drugiej edycji programu do MNiSW trafiło 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych. Łączna kwota dofinansowania wyniesie blisko 6 mln zł. 

Więcej informacji oraz wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie TUTAJ.

Inauguracja działalności Pienińskiego UTW

Dnia 24 lutego 2018 r. w sali kina Pieniny w Szczawnicy odbyła się uroczysta inauguracja nowo powstałego Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku to propozycja dla tych seniorów, którzy chcą swojemu życiu dodać pewnej intensywności, barwy, różnorodnych emocji wynikających z udziału w interesujących zajęciach, z kontaktu z ciekawymi ludźmi, z odkrywania świata i siebie na nowo. Patronat nad PUTW sprawuje Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Nowym Targu. Uniwersytet ma charakter otwarty. Słuchaczem może być każdy mieszkaniec Szczawnicy, Krościenka n.D. i sąsiednich gmin, który ukończył 50. rok życia, bez względu na posiadane wykształcenie.

Więcej informacji na stronie http://pieninskiutw.pl

Zimowa senioriada - Rabka Zdrój, 2018

Szanowni Państwo, Liderzy i Słuchacze UTW,


już po raz piąty pragniemy Państwa zaprosić do uczestnictwa w sportowej imprezie 

Zimowa Senioriada na Podhalu

Tego roku to wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w Rabce-Zdroju w dniach 26-27 lutego 2018 r. 

Szczegóły dotyczące uczestnictwa i zapisów w Senioriadzie znajdziecie Państwo pod adresem 

http://www.u3w.rabka-net.pl/senioriada2018.html

Zapraszamy do zapisów i zgłoszeń!

W przypadku szczegółowych pytań proszę kontaktować się bezpośrednio z Organizatorem:

Sekretariat Stowarzyszenia
Rabczański Uniwersytet
Trzeciego Wieku
34-700 Rabka- Zdrój
ul. Parkowa 5
NIP: 735 26580 21
tel.: (18) 26-82-371
http://www.u3w.rabka-net.pl/