_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW - Kraków, 02.06 2017

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Na ogólną liczbę 38 członków zwyczajnych w zebraniu uczestniczyli delegaci 29 stowarzyszeń UTW. W ramach zebrania jego uczestnicy zostali zapoznani m.in. ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności Zarządu Federacji w roku 2016, które przedstawiła Prezes Zarządu Wiesława Borczyk, jak również ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej Federacji w roku 2016 zaprezentowanego przez jej Przewodniczącą Elżbietę Achinger. Przedstawione sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone. Walne Zebranie przyjęło również ramowy plan działań Federacji na rok 2017, w ramach którego przewidziano m.in.:

  1. ·      Podjęcie starań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację działań statutowych.
  2. ·      Rzecznictwo interesów osób starszych na szczeblu regionalnym i centralnym.
  3. ·      Organizację Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój.
  4. ·      Wydawanie Ogólnopolskiego Biuletynu UTW.
  5. ·      Realizację cyklu wykładów i warsztatów dla UTW we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
  6. ·      Organizację regionalnych Forum UTW.
  7. ·      Organizację szkoleń i warsztatów dla liderów UTW w kraju w ramach Akademii Lidera UTW.
  8. ·      Kontynuację działania Punktu informacyjno – doradczego.
  9. ·      Kontynuację profesjonalizacji i certyfikacji UTW w kraju.
  10. ·      Prowadzenie sekretariatu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Po zakończeniu Walnego Zebrania jego uczestnicy wzięli udział w obiedzie a następnie  zainteresowane osoby udały się na zwiedzanie Wawelu i Katedry Wawelskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

III Kongres Gospodarki Senioralnej - "Gospodarka na progu srebrnej rewolucji"



Warszawa, 9 czerwca 2017 
Ministerstwo Rozwoju, Sala pod kopułą
Plac Trzech Krzyży 3/5

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej  w Warszawie zaprasza na III Kongres Gospodarki Senioralnej.Tematyka Kongresu dotyczyć będzie  opracowania „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”, uwzględniającej potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w niwelowaniu różnic, w poziomie dostępu do dóbr i usług dla seniorów, bez względu na miejsce zamieszkania. Będzie to możliwe dzięki współpracy między uczestnikami rynku - przedstawicielami biznesu oraz przedstawicielami władz centralnych i samorządowych, instytucji naukowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych na poziomie krajowym i regionalnym.
Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW reprezentować będzie na Kongresie Krystyna Męcik, członek Zarządu Federacji i prezes UTW Łazy.



Więcej informacji na stronie:http://kigs.org.pl/

 

 

I Międzynarodowy Triatlon Turystyczno-Intelektualno-Sprawnościowy

UTW w Sejnach zaprasza na I Międzynarodowy Triatlon Turystyczno- Intelektualno - Sprawnościowy Nestorów.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego „ Ściana Wschodnia” w Sejnach zaprasza na  I Międzynarodowy Triatlon Turystyczno- Intelektualno- Sprawnościowy Nestorów.

Triatlon odbędzie się od 11 do 14 czerwca br. w miejscowościach Kukle i Sejny.

W programie przewidziano m.in. 

1. Marszobieg po ostępach leśnych

2. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie Nestorów na Żaglowych Łodziach Okrągłych na Jeziorze Pomorze

3. Sprawnościowo - Intelektualny Marszobieg Nestorów.

Szczegółowych informacji udziela: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sejnach z Filią w Puńsku przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego „Ściana Wschodnia" w Sejnach

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Więcej informacji na :

https://www.facebook.com/scianawschodniasejny/

http://kukle.pl/polski-gliniana-wioska

Ogólnopolskie Centrum Wsparcia Gminnych Rad Seniorów

 

Chcesz zainicjować powstanie Gminnej Rady Seniorów i potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Jesteś już członkiem Gminnej Rady Seniorów i masz w związku z tym pytania?
Skontaktuj się z ekspertami Ogólnopolskiego Centrum Wsparcia Gminnych Rad Seniorów.
Oferta Centrum obejmuje wsparcie szkoleniowe i doradcze: np. pomoc w przygotowaniu wniosku o utworzenie GRS, statutu GRS oraz projektów uchwał i innych pism związanych z merytoryczną działalnością GRS.

Kontakt:

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego
ul. Jagiellońska 18
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-57-08; kom.696-952-016
e- mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.eiro.pl