Program Śląskiego Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku

Już jutro, tj. 19 marca, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, o godz. 10 rozpocznie się regionalna konferencja Śląskie Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku. Program Forum jest dostępny TUTAJ. Relacja z tego wydarzenia zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej już wkrótce.

Śląskie Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w partnerstwie z Politechniką Śląską organizuje Śląskie Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku, które odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18B, Aula E, w dniu 19 marca 2019 roku w godz. od 10.00 do 15.00.

Regionalna konferencja będzie dotyczyła rozwoju kompetencji i umiejętności osób starszych w zakresie aktywności obywatelskiej i korzystania z nowoczesnych technologii, a udział w niej wezmą liderzy Uniwersytetów III Wieku z terenu województwa śląskiego, słuchacze Politechniki III Wieku oraz kadra naukowa i członkowie Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

 

Partner Forum Politechnika Śląska

 

 

Patronat Honorowy nad Forum objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałek Województwa Śląskiego. 

Patronat medialny: Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach TVP 3 Katowice, Głos Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ogólnopolski Biuletyn UTW.

 

 

 

VI Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu

W dniach 25-26 lutego 2019 r. w Rabce-Zdroju odbyła się VI Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu. W zawodach wystartowało 450 kobiet i mężczyzn. Wśród ośmiu konkurencji, w których współzawodniczyli seniorzy z różnych części Polski, znalazły się: rzut do celu, biegi, kręgle curlingowe, slalom gigant, zjazd na dętkach, nordic walking, szachy i brydż. Wykaz medalistów oraz klasyfikacja końcowa dostępne są na stronie internetowej organizatora Senioriady - Stowarzyszenia Rabczański UTW.

Ruszył Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - PROO

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Priorytetu 1 a  - Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Więcej informacji, treść Programu oraz regulamin konkursu TUTAJ.

Zintegrowana Strategia Umiejętności - warsztaty diagnostyczne

W dniach 5-6 lutego br., przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW brali udział w warsztatach diagnostycznych na temat Zintegrowanej Strategii Umiejętności. Strategia na rzecz umiejętności ma zapewnić krajom i gospodarkom strategiczne podejście do budowania, utrzymywania i wykorzystywania swojego kapitału ludzkiego w celu zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz promowania włączenia społecznego i uczestnictwa.

Celem warsztatów była m.in. dyskusja na temat wyzwań i szans w następujących obszarach:

- wspieranie większego uczestnictwa dorosłych w uczeniu się we wszystkich formach, 
- zmniejszanie niedopasowania umiejętności na rynku pracy, 
- wzmacnianie wykorzystania umiejętności na rynku pracy i w miejscu pracy oraz 
- wzmacnianie koordynacji i struktur zarządzania umiejętnościami.

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób, w tym przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Komisji Europejskiej, Instytutu Badań Edukacyjnych, zaangażowanych resortów, publicznych służb zatrudnienia, partnerów społecznych.

Podczas konferencji pracowano nad rekomendacjami dla Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

Więcej informacji TUTAJ