FIO 2019

Została ogłoszona kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Uprawione podmioty, w tym organizację pozarządowe, mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

 Aktywne społeczeństwo

 Aktywni obywatele

 Silne organizacje pozarządowe

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. zł do 300 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 150 tys. zł.Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Oferty można składać w terminie do 21 stycznia 2019 r. do godziny 16:15 wyłącznie przez Generator [https://generator.niw.gov.pl/].

W dniu 4 stycznia 2019 o godz. 10.30 odbędzie się spotkanie informacyjne FIO edycja 2019 - w formie webinarium.

Więcej informacji o konkursie FIO 2019 TUTAJ.
Szczegóły dotyczące spotkania informacyjnego TUTAJ.

II Kongres Praw Obywatelskich

W dniach 14-15 grudnia 2018 r. w w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbędzie się II Kongres Praw Obywatelskich. Podczas tegorocznego wydarzenie przeprowadzonych zostanie 43 paneli i warsztatów, podczas których będą poruszane różne tematy z zakresu prawa i życia społecznego.Kongres organizuje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Więcej informacji TUTAJ.

KONKURS ASOS - EDYCJA 2019

Od 30 listopada br. można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Oferty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w generatorze ofert. Dokumenty należy składać do 21 grudnia, do godziny 16. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosi wyniki konkursu najpóźniej do 15 marca 2019 roku.

O dofinansowanie starać mogą się m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

•  Wysokość dotacji to maksymalnie 200 tys. złotych.

•  Podmioty, które starają się o dofinansowanie muszą dysponować co najmniej 10 proc. wkładem własnym.

W projekcie budżetu na 2019 rok na realizację programu zapisano w sumie 40 mln złotych.

Więcej informacji  TUTAJ