____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Seniorzy Współczesnej Europy. Problemy i wyzwania.

W najbliższą sobotę, 24 września 2022 r., w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbędzie się Międzynarodowa Europejska Konferencja Edukacyjno-Naukowa "Seniorzy Współczesnej Europy. Problemy i wyzwania".

W wydarzeniu weźmie udział blisko 100 osób, w tym naukowcy, eksperci, przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji pozarządowych z kraju i zagranicy [Austria, Belgia, Białoruś, Czechy, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy].

Celem Konferencji jest zorganizowanie otwartego dialogu i wymiany poglądów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz dyskusja na temat budowania przyszłości dla wszystkich grup wiekowych, wzmacnianie solidarności międzypokoleniowej i ponad granicami, reagowanie na zmiany demograficzne, a przede wszystkim populacyjne starzenie się społeczeństwa.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wpływ COVID-19 na osoby starsze, ich stan zdrowia, dobrostan, środowisko życia i wnioski płynące z doświadczeń pandemii. Należy zauważyć, że szczególnie osoby starsze w placówkach opieki długoterminowej miały większe ryzyko zakażenia i cierpiały z powodu środków izolacji. W tym kontekście zainicjowano ogólną debatę nad systemem opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE i rolą, jaką UE może odegrać w koordynowaniu i optymalizacji opieki zdrowotnej w krajach członkowskich. 

Ogólnopolski Biuletyn Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W tym numerze m.in. przeczytacie o:

- ważnym wydarzeniu dotyczącym poprawy jakości życia osób starszych, w ujęciu globalnym, jakim była konferencja ministrów odpowiedzialnych za politykę senioralną, zorganizowana przez Komisję ds. Gospodarczych w Europie ONZ (UNECE), we współpracy ze stałą grupą roboczą ONZ ds. starzenia się oraz rządem Włoch, która odbyła się 16-17 czerwca w Rzymie,

- jubileuszowych uroczystościach w dwóch najstarszych UTW w Małopolsce: Jagiellońskim UTW i UTW w Oświęcimiu,

- pomocy dla Ukrainy oraz wsparciu seniorów – słuchaczy i słuchaczek Lwowskiego UTW,

- wykładzie audytoryjnym „Moja Ukraina”, który miał miejsce w Ostrowskim UTW,

- działaniach podejmowanych przez Partnerów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, realizowanych z seniorami i dla seniorów.

Plik PDF do pobrania TUTAJ. Życzymy  miłej lektury.