_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Dobro rozdane wraca wielokrotnie. Trzeci dzień Forum III Wieku 2017

fot. P. Droździk

 

W czasie trzeciego dnia Forum III Wieku, który w całości został zorganizowany na Miasteczku Galicyjskim, uczestnicy mogli wysłuchać dwóch ważnych paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich poświęcony był wolontariatowi, a dugi kulturze w kontekście osób starszych.

„Wolontariat Seniorów i dla seniorów – potrzeby, bariery, praktyka”

Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała  dr hab. Zdzisława Zacłona – prof. nadzw. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. W pierwszych słowach zwróciła uwagę na to, że człowiek może się rozwijać dzięki i poprzez swoją aktywność, a wolontariat może być jedną z form takich aktywności. Szczególnie ciekawe okazały się różnice w postrzeganiu i rozumieniu samego pojęcia wolontariatu w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Brak wychowania do starości w polskim społeczeństwie uznała za jedną z głównych przyczyn „mentalnego przerażenia” młodych ludzi. Za znaczące uznała to by pary wolontariusz i osoba korzystająca z wolontariatu były w zbliżonym wieku, dzięki czemu uniknąć można trudności w porozumiewaniu się mentalnym.

Kolejnym głosem w dyskusji był należący do dr Joanny Jachimowicz – wykładowcy PWSZ w Nowym Sączu, która z przekonaniem stwierdziła, że wolontariat to nie całkiem bezinteresowne działanie, bowiem może on przynieść korzyść oby stronom tej wyjątkowe relacji, a więc zaspokoić może różne potrzeby. Wymieniła szereg niewymiernych korzyści jakie może uzyskać wolontariusz, w tym m.in. satysfakcję, poczucie sprawstwa, akceptację, zadowolenie itp. Wolontariat według niej zawsze może przynieść zysk, lecz jest to zysk nie finansowy.

Prezes Federacji UTW Warmii i Mazur – Antoni Furtak opowiadał o sieci wolontariatu na terenie Warmii i Mazur, której centrum znajduje się w Elblągu. Jest w nim na stałe zaangażowanych około 600 wolontariuszy. Wspomniał o Związku Harcerstwa Polskiego i jego niezwykłym znaczeniu dla funkcjonowania sieci wolontariatu. Wymieniał liczne działania jakie realizują UTW bezpłatnie dla społeczności Warmii i Mazur w wieku senioralnym i nie tylko.

Krystyna Męcik – prezes UTW w Łazach przypomniała słowa prof. Zacłony o tym, że wolontariat to profilaktyka dla ciała i ducha oraz podała przepis z życia wzięty na to jak powinno się zachęcać czy promować wolontariat wśród młodych ludzi. Opowiadała również o Olimpiadzie „Trzeci Wiek na Start”, której partnerem jest Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW.

Prezes Stowarzyszenia Sursum Corda – Marcin Kałużny – wspomniał o słabości systemu ochrony zdrowia i pomocy osobom starszym w Polsce. Wolontariat jako naturalny element życia pozwala na wypełnienie luki między rzeczywistością, a ideałem, choć nie całkowitą. Zwrócił uwagę na znaczenie motywacji kierującej wolontariuszem oraz na etyczny aspekt tego typu działań. Kończąc wypowiedź wspomniał o dobrych praktykach związanych z tworzeniem systemu wolontariatu w Europie.

Wiele było również głosów z Sali dotyczących tego jak realizowany jest wolontariat w różnych miastach Polski oraz jakie potrzeby i wyzwania pojawiają się na co dzień w pracy na rzecz dobra innych ludzi.

Szczególne zwrócona została uwaga na niedocenienie roli wolontariatu rodzinnego Babć i Dziadków.

 

List odczytany przez Katarzynę Świątkiewicz z okazji X-lecia Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

W drugim panelu dyskusyjnym: „Z seniorami i dla seniorów – kultura w Małopolsce” jako pierwsza zabrała głos Ewa Piłat – pełnomocnik Rektora UJ ds. UTW. Przytoczyła ona wyniki badań z raportu pt: „Po co seniorom kultura?”, z którego wynikało, że seniorzy muszą rezygnować z przyjemności bo ich na nią nie stać. Od lat 70-tych zauważono, że osoby starsze z wyższym wykształceniem umierają szybciej. Próbując wyjaśnić dlaczego tak jest nawiązała m.in. do działań o charakterze kulturowym.

Elżbieta Achinger – Prezes Wielickiego UTW przedstawiła pomysł tzw. Paktu dla Kultury.

Z kolei Agnieszka Ziemiańska zachęcała seniorów do wzięcia udziału w Targach dla Seniora, które mają odbyć się w Krakowie na początku października br.

Wszyscy paneliści jednoznacznie uznali, że niezwykle ważne jest by koszty uczestnictwa w działaniach związanych z szeroko rozumianą kulturą powinny być mniejsze.

Pani Małgorzata Rogala z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z UMWM przytoczyła wyniki badań, które pokazują, że co 3 osoba utożsamia kulturę z życiem rodzinnym, a dla co piątej osoby starszej kultura nie jest ważna w ogóle. A 86% osób 65+ nie odwiedza muzeum w ogóle. W dalszej części wystąpienia omówiła liczebność i rodzaje instytucji kulturowych na obszarze Województwa Małopolskiego. Opowiedziała o projekcie „Małopolska Kultura Wrażliwa” realizowanym aktualnie na tym terenie. Swoją wypowiedź zakończyła stwierdzeniem, że są badania na to, że dzięki kulturze żyjemy sprawniej, zdrowiej i aktywniej.

Całość prezentacji – dostępna wkrótce

 

 

 

 

 

Srebrny Senior i Obywatel. Drugi dzień Forum III Wieku 2017

 

fot. P. Droździk

Uczestnicy drugiego dnia Forum III Wieku w Krynicy Zdroju mieli możliwość wziąć udział w licznych panelach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 2 panele zorganizowane przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW.

 „Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny Senior – konsument na rynku produktów i usług” udział wzięło wielu specjalistów z zakresu tego tematu.

Moderator panelu: Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji.

Tematy poruszone przez panelistów:

Renate Heinisch z niemieckiej organizacji na rzecz seniorów BAGSO bardzo pozytywnie wypowiadała się w kwestii technicyzacji i robotyzacji, którą osoby starsze powinny akceptować, a nie odrzucać, bo im może służyć w codziennym życiu. Wspomniała także o początkach współpracy Polski i Niemiec na poziomie ministerialnym w kwestiach związanych z osobami starszymi.

Podsekretarz stanu – Elżbieta Bojanowska zaczęła swoją wypowiedź od tego, że starzejące się społeczeństwo to szansa no to by powstawały nowe produkty, a więc rozwój gospodarczy w obszarach związanych m.in. z opieką, rehabilitacją itp. Wyjaśniła także genezę pojęcia SILVER GENERATION, czym zaskoczyła wszystkich uczestników, a także panelistów. Wspomniała także o planach rządu w sprawie podniesienia emerytur, czyli o projekcie 500+ dla seniorów, a także wymieniła kilka obszarów w jakich w najbliższych latach będzie przejawiać się pojęcie „srebrnej gospodarki”

Grzegorz Lot Wiceprezes z Tauron Sprzedaż sp. z o. o. mówił o tym w jaki sposób działa na rzecz osób starszych, o udogodnieniach w  ofertach, a także zapowiedział, że od jesieni zostaną wprowadzone nowe produkty z myślą o seniorach.

Prezes GUS – Grażyna Marciniak – przekazała niepokojące dane dotyczące przyszłości w kontekście zmian demograficznych – około 2030 roku blisko połowa osób na 100 będzie w wieku poprodukcyjnym. Wyjaśniła też różnicę w rozumieniu pojęcia osoba starsza w kontekście wieku.

Marek Niechciał – Prezes UOKIK – zwrócił szczególną uwagę na konieczność wysoce etycznych działań w firmach i wypracowanie nacisku środowiska gospodarczego by wszelkie przejawy przeciwnych działań skreślały daną firmę z rynku.

Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca PZERiI – mówiła o postrzeganiu seniorów na rynku konsumenckim, wymieniła 2 stereotypy jakie towarzyszą seniorom na rynku usług i produktów. Pierwszy  z nich: seniora nie stać, a drugi: senior już nic nie potrzebuje. Wymieniła też 3 typy zachowań konsumentów.

Ostatni z panelistów Igor Kulin z rosyjskiej Fundacji Studiów Społeczno-Gospodarczych i Politycznych wymienił kilka nowych produktów dla seniorów, które mogą zapewnić im ochronę zdrowia i bezpieczeństwo. Wśród nich wymienił tzw. TR Kod przeznaczony dla osób z demencją.

„Senior – Obywatel – aktywność seniorów w życiu publicznym, w procesie zmian demograficznych”

Moderator panelu Anna Okońska-Walkowicz – Doradca Prezydenta ds. Polityki Senioralnej miasta Kraków.

Jako pierwsza w panelu zabrała głos Barbara Imiołczyk z biura RPO, która podkreśliła kilkakrotnie, że to od obecnych seniorów zależy przyszłość przyszłych seniorów, od każdego „szarego” seniora aż po tych, którzy pełnią funkcje np. w Radach Seniorów, bo społeczeństwo obywatelskie buduje się „od dołu”. Zwróciła też uwagę na znaczenie afektywnych potrzeb i związanym z tym wolontariatem.

Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor w Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego wymienił kilka elementów składających się na Rządowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wśród których wymienił stworzenie tzw. Korpusu Solidarności opartego na pracy wolontariuszy.

Prezes Polskiej Unii Seniorów – Janusz Marszałek – przedstawił plany powstania pilotażowego programu mieszkaniowego dla seniorów, jaki ma powstać w Oświęcimiu. Osiedle 180 mieszkań ma być wzorem dla budownictwa i organizowania miejsc przyjaznych seniorom w najbliższych latach. Wspomniał również o niemieckiej modelowej ustawie pielęgnacyjnej, którą dobrze byłoby wprowadzić w Polsce.

Małgorzata Zwiercan wymieniła i omówiła 5 kluczowych tematów związanych z seniorami jakimi zajęła się Komisja Polityki Senioralnej, której jest przewodniczącą.

Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego zawrócił uwagę na znaczenie budżetów obywatelskich jako źródło realizacji tym z pozoru najmniejszych, ale za to ważnych, pomysłów pod hasłem: „Ta ławeczka jest moja” – jako symbol tego, że każda osoba może wprowadzić zmiany w lokalnej społeczności, jeśli tylko tego chce.

Fotorelacje na stronach

Forum III Wieku

Sądecki UTW

 

 

"To właśnie stąd z Nowego Sącza, z Forum III Wieku wychodziły dobre pomysły". Pierwszy dzień Forum III Wieku 2017

fot. archiwum Federacji

Wiesława Borczyk odebrała podziękowania za X lat pracy na rzecz seniorów z rąk przedstawicieli Województwa Małopolskiego, Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu nowosądeckiego, którzy tym samym dokonali uroczystego otwarcia IX Forum III Wieku.

"Stąd zawsze, z Nowego Sącza, z Forum III Wieku od Wiesławy Borczyk zawsze wychodziły dobre pomysły i dobre inicjatywy, bo potrafiła stworzyć dobry klimat i współpracę różnych środowisk, ja jestem na taką współpracę otwarty i gotowy (…) pamiętajmy, że to jakie będą Uniwersytety Trzeciego Wieku i jaka będzie Polska zależy tylko od nas, od nikogo innego, wierzę w Was w nas w tą wspólnotę i solidarność międzypokoleniową, bo bez niej nie ma żadnej polityki senioralnej (…)" - mówił poseł Władysław Kosiniak-Kamysz

Profesor Tadeusz Aleksander UTW określił jako siłę społeczną, może mieć indywidualny charakter, lub zbiorowy. Tę siłę trzeba wykorzystać do stymulowania rozwoju społecznego i do integrowania środowiska społecznego, rodzinnego i lokalnego.

Poseł Róża Thun powiedziała: "Nie ma czasu na spokojne emerytury są obowiązki społeczne, każdy ma obowiązek dzielić się doświadczeniami i wychowywać następne pokolenie, przygotowywać ich do życzliwości, kompromisów i otwartości (…) niech ten nasz potencjał, ta srebrna siła będzie wykorzystana, a pod wodzą Pani Borczyk jestem pewna, że będzie wykorzystana na 100%"

Relacja z panelu "Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski" - już wkrótce

 

Fotorelacja - kliknij tutaj

 

 

 

 

 

Forum III Wieku - jutro zaczynamy!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym programem Forum III Wieku 2017.

Jutro zapraszamy Państwa do Nowego Sącza do Auli Biblioteki PWSZ gdzie odbędzie się uroczyste otwarcie Forum.