____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku - retransmisja posiedzenia z 30.11.2021 r.

Dnia 30 listopada br. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku (druk 1698). Po dyskusji Zespół wyraził negatywną opinię w sprawie ww. projektu ustawy. Poseł Michał Szczerba poinformował, że opinia wraz z jej uzasadnieniem zostaną przekazane Marszałek Sejmu oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Ogólnopolskiemu Porozumieniu UTW.

Retransmisja posiedzenia jest dostępna TUTAJ.

Ogólnopolskie Forum Kolejowe. Kolej dostępna dla wszystkich

Urząd Transportu Kolejowego 4 listopada organizuje wydarzenie związane z Europejskim Rokiem Kolei - konferencję Ogólnopolskie Forum Kolejowe - „Kolej dostępna dla wszystkich”. Forum będzie poświęcone tematyce dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej.

Więcej informacji o zasadach uczestnictwa oraz program konferencji są dostępne na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18043,Ogolnopolskie-Forum-Kolejowe-Kolej-dostepna-dla-wszystkich.html