Wyniki naboru do VII edycji projektu "UTW dla społeczności"

Udostępnione zostały wyniki naboru do VII edycji projektu "UTW dla społeczności", realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę". Komisja ekspertów wybrała 10 spośród 15 zgłoszonych uniwersytetów trzeciego wieku. Zakwalifikowanym organizacjom serdecznie gratulujemy. Więcej informacji TUTAJ.

 

Akcja Identyfikacja – program edukacyjny dotyczący wirusowego zapalenia wątroby typu C

Trwa pilotażowy projekt edukacyjny z zakresu profilaktyki zdrowia pn. Akcja Identyfikacja. W jego ramach, w 10 uniwersytetach trzeciego wieku wieku [Łódź, Warszawa, Sławno, Gdańsk, Rzeszów, Szczecin, Kielce, Wrocław, Nowy Sącz, Gliwice], przeprowadzane są wykłady dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu C wraz z bezpłatnymi testami w kierunku HCV.

 

fot. archiwum UTW PŁ

 

fot. archiwum GAS

 

Projekt "Akcja Identyfikacja - program edukacyjny dotyczący wirusowego zapalania wątroby typu C" prowadzony jest we współpracy z firmą Gilead Sciences Poland.

Akademia Małopolskiego Animatora Aktywności Seniorów

Wczoraj, tj. 7 listopada, zakończyło się 3-dniowe szkolenie "Akademia Małopolskiego Animatora Aktywności Seniorów" organizowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W zajęciach wzięło udział 12 przedstawicieli małopolskich organizacji seniorskich ze Szczawnicy, Kłaja, Miechowa, Mszany Dolnej oraz Zakopanego. 

 

 

Szkolenie odbyło się w ramach projektu
Małopolskie Centrum Wsparcia Organizacji Seniorskich – II Edycja. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW w odpowiedzi na wielokrotnie zgłaszane zapotrzebowanie, organizuje cykl szkoleniowo-doradczy pn. „Akademia Małopolskiego Animatora Aktywności Seniorów”.

 

Zajęcia dedykowane są liderom stowarzyszeń UTW oraz innych stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz seniorów z terenu Małopolski, którzy ukończyli 60 rok życia.

 

TERMIN: 5-7 listopad 2019 r.

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 30 października 2019 r.

 

TEMATYKA AKADEMII MAŁOPOLSKIEGO ANIMATORA AKTYWNOŚCI SENIORÓW

 

1)  Organy wewnętrzne w NGO’s : m.in: zadania walnego zadania, zarządu i komisji rewizyjnej; wzajemne relacje pomiędzy ww. organami; dokumentacja

w stowarzyszeniu; regulaminy.

2)  Formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem NGO’s, m.in.: statut; dostosowanie statutu do znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach [nowelizacja z 2016r.]; NOWE zasady sprawozdawczości [elektroniczne zasady podpisywania i składania sprawozdań rocznych]; ochrona danych osobowych w organizacji seniorskiej  [RODO] - wybrane zagadnienia, odpłatna działalność statutowa; zatrudnienie w organizacji pozarządowej; umowy o dzieło a umowy zlecenia; status OPP.

3)   Budowania cyklicznego, kompleksowego programu edukacyjno-aktywizującego dedykowanego seniorom.

4)   Pozyskiwanie środków na działalność statutową, m.in.: źródła pozyskiwania środków; zasady konstruowania wniosku o dofinansowanie; analiza problemowa; budżet projektu, umowa o dofinansowanie; realizacja projektu; rozliczenie projektu.

 

Organizator zapewnia uczestnikom zajęć bezpłatny nocleg (2 noclegi), wyżywienie (3 dni) oraz materiały dydaktyczne.

Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu. 

 

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie: (18) 443-57-08 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilość miejsc ograniczona.

 

MAŁOPOLSKIE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI SENIORSKICH – II EDYCJA

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego