_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Powołano członków Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2020-2024

W dniu 19 maja 2020 r.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Marlena Maląg, powołała członków Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2020-2024. Rada  jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra, a do jej zadań należy:

- opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce;

- inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych;

- przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

 

 

Więcej informacji oraz wykaz członków wchodzących w skład Rady - https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ds-polityki-senioralnej 

Dobre praktyki UTW w okresie pandemii - wirtualne zakończenie roku akademickiego UTW w Świętochłowicach

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach, wspólnie ze Śląską Telewizją Miejską, przygotował dla słuchaczy zakończenie IX roku akademickiego w nieco innej, niż dotychczas formie - online. W programie między innymi: ks. prałat Stanisław Puchała ze słowem podsumowania tego trudnego czasu i rozmowa z Marianem Piegzą na temat jego najnowszej powieści. Link do nagrania: https://youtu.be/ygo9HLkmO9g

Działalność placówek pobytu dziennego - nowe zasady

Od 25 maja możliwe będzie otwarcie placówek dziennego pobytu, dziennych domów i klubów seniora, dziennych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztatów terapii zajęciowej, a także podmiotów zatrudnienia socjalnego. To kolejny etap odmrażania życia społecznego. Priorytetem ma być zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom. Ostateczna decyzja zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów. Więcej informacji oraz rekomendacje dla ww. podmiotów: https://www.gov.pl/web/rodzina/po-24-maja-mozliwe-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu-slowo-klucz--bezpieczenstwo 

zdjęcie Elien Dumon - Unsplash